Talentontwikkeling

Er worden activiteiten aangeboden binnen de 4 talentgebieden.

Ouders en ouderbetrokkenheid
Om ouderparticipatie te bevorderen nodigen we iedere 5de en 10de les van een cursusreeks de ouders uit tijdens de Talent 4 U weken.
In de vijfde en tiende week van elk blok kunnen ouders een kijkje te nemen in de keuken van de cursussen. Het zijn kijklessen waarin ouders zelf een solar bloem kunnen maken bij de Technokids, een potje mogen voetballen of iets lekkers kunnen proeven bij de Super Chefs. Tijdens de kijkles bij te wonen is er gelegenheid om vragen te stellen en/ of hun kind in te schrijven voor clubs en verenigingen en zo toe te leiden naar activiteiten in de wijk/ stad. Denk voor de Super Chefs aan de Kinder Resto en voor dans aan Power Dance in het wijkaanbod.

De laatste les wordt er altijd een feestelijke presentatie georganiseerd en kunnen kinderen tijdens een dansvoorstelling, een muziekuitvoering of een echte expositie hun talenten tonen. SDNS wordt ieder schooljaar feestelijk afgesloten met De Talentenbende (zie outdoor events).

Het Spreekuur
Studio Appelmoes geeft vorm aan Het Spreekuur, waar we in gesprek met ouders.
We merken dat steeds meer ouders betrokken zijn, een goede vrijetijdsbesteding voor hun kind zoeken en sport belangrijk zijn gaan vinden. Behalve een enorme boost voor de talentontwikkeling van de kinderen, geeft dit ook een goed houvast om de integratie, de betrokkenheid en de stap naar verenigingen en het culturele leven in de wijk of stad voor ouders en kinderen verder te bevorderen.

Partners
Het programma wordt vanuit Studio Appelmoes gecoördineerd en vormgegeven, in samenwerking met een breed scala aan partners, zoals sport vanuit Harten voor Sport, Zwaluwen Utrecht 1911, FDC, PM-Dance, Odajini/ Kids Street Defence, Muziek voor ieder kind, Nynci Productions, Technotrend, Speeltuin Anansi, DOENJA Dienstverlening, De Werkplaats..etc. en vele actieve wijkbewoners.

De lijst is niet compleet maar geeft wel een aardig beeld van de samenwerking, zowel in de wijk als in de stad.

Vreedzame methode
Bij het project Talentontwikkeling op school zetten we een groot netwerk in van docenten die zijn getraind in De Vreedzame School en kunnen werken met kinderen met diverse achtergronden en uit verschillende culturen. De vreedzame methode is erop gericht kinderen met allerlei verschillende achtergronden respectvol en democratisch met elkaar om te laten gaan. De docenten hebben een grote passie voor hun vak en zijn inzetbaar op zowel de basisschool als de middelbare school: www.devreedzameschool.net.

talentontwikkeling